Pololetní a jarní prázdniny ve školce

Provoz mateřské školy během blížících se pololetních a jarních prázdnin (od pátku 31.1. do pátku 7. 2. 2020) bude zajištěn v obvyklém rozsahu, ale vzhledem k předpokládanému nižšímu počtu dětí budou děti ve třídách spojené (MŠ1).

Rodiče předškoláků, kteří plní povinnou předškolní docházku informujeme, že povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. Pokud budete mít např. o jarních či velikonočních prázdninách doma starší sourozence školáky, není povinné děti do mateřské školy vodit. Způsob omlouvání nepřítomnosti zůstává stejný.

Zájmový kroužek “Věda nás baví” se během pondělí 3. února nebude konat.