Poměry mezi větami hlavními

PROCVIČOVÁNÍ ON-LINE

UMIMECESKY.CZ > poměry mezi VH 1

SKOLASNADHLEDEM.CZ > poměry mezi VH 1