Pondělí 16. listopadu 2020 – BUĎME V POHYBU

Milí žáci, vážení rodiče kolegové,

uplynulé týdny výuky byly pro všechny z nás náročné, zejména proto, že bylo potřeba znovu se velmi rychle adaptovat na distanční způsob vyučování. Velké množství času trávíme před obrazovkami, nad úkoly, přípravami a úsilím pomoci našim žákům získávat očekávané znalosti a dovednosti. Všichni cítíme tíhu sociální izolace.

Od středy 18. listopadu 2020 otevíráme školu alespoň pro prvňáčky a druháčky, ostatní zatím pokračují v distanční výuce.

Domnívám se, že pondělí 16. listopadu je skvělým dnem pro malou změnu ve výuce, a zároveň tím získáme i rozumný podklad pro hodnocení tělesné výchovy v tomto pololetí.

Vyhlašuji proto pro všechny třídy projektový den “BUĎME V POHYBU” s následujícími pravidly:

– pondělí pro nás nebudou prázdniny u počítačových a mobilních her
– domácí úkoly dohánějme s rozumem, tato aktivita by měla být pouze doplňkovou
– den bude sloužit k aktivnímu odpočinku, který drobně zdokumentujeme
– budeme aktivní i v případě nepřízně počasí
– zrealizujte 3 následující aktivity v průběhu dne:
1) 1x ranní aktivita, která nás rozproudí (ranní běh, protažení, ranní posilování, …) – do 9:00
2) 1x dopolední pohybová aktivita v délce alespoň 30 min. (běh, procházka, práce na zahradě – mezi 9:00 a 13:00
3) 1x odpolední aktivita v délce alespoň 30 min.

– všechny 3 aktivity zdokumentujte některým z následujících způsobů – udělejte 3 fotografie / vytvořte 3 deníkové zápisy na papír či elektronicky / nastřihejte krátké videjko – každý žák podle svých schopností, a následně nasdílí se svým třídním učitelem nejpozději do středy 18. listopadu
– nebude-li se žák cítit zdráv či fit, dá o tom zprávu třídnímu učiteli a podobný den si může zrealizovat v jiném volném dni

Znovu bych chtěla zdůraznit, že se nejedná o prázdniny či ředitelské volno, a cílem je dát celodenní prostor pohybovým aktivitám. I když se zdá, že bychom měli maximum času věnovat vědomostnímu učení, pravidelné zařazování tělesné výchovy do rozvrhu má svůj dobrý důvod. Nadcházející pondělí by nám to všem mělo připomenout.

Využijte tedy prosím tento den aktivně, podpořte své děti a splňte drobný dokumentační úkol. Výsledek bude užitečným dokladem tohoto náročného období.

Děkuji,

Zuzana Drančáková
ředitelka školy