pravidelná setkání malých zdravotníků

Od začátku října běží také školní zdravotnický kroužek. Děti se hravou formou naučí základům poskytování první pomoci, dozvědí se zajímavé informace o lidském těle a proniknou do zdravotnické problematiky. Při druhé listopadové hodině trénovaly šátkovou obvazovou techniku – obvaz oka, ucha a ruky.

Setkáváme se pod vedením paní učitelky Gábiny Jonášové každé pondělí od 12:30 – 13:30.