Prázdninové ostrovy

Náš první projektový den byl jakousi tečkou za již uplynulými prázdninami. Bylo na učiteli, jakým způsobem tento den uchopí. Například druháčci vytvářeli své ostrovy tak, že si ve skupinkách vymysleli jméno ostrova, jakou řečí na něm budou mluvit, jaká budou pravidla ostrova a nakonec měli vymyslet 6 věcí, které by si s sebou na ostrov vzali.

V průběhu několika vyučovacích hodin si tak i ostatní žáci školy mohli vyzkoušet různé kreativní aktivity při vytváření svých prázdninových ostrovů, které je budou doprovázet v průběhu školního roku. Ve fotogalerii se můžete podívat na to, jak se práce žáčkům vydařila.

 

“Moc děkuji i ostatním třídám za krásné práce a výstupy.”

Alena Baníková