Předvánoční nahlédnutí do páté třídy

S ohledem na hygienická opatření se nekonalo žádné celoškolní předvánoční rozloučení, avšak v rámci tříd spolu žáci strávili příjemné chvíle před odchodem na prázdniny. Každý po svém.

V páté třídě jsme luštili tematické šifry, které nás přivedly až k samotným dárečkům, které se samozřejmě nacházely pod stromečkem, i když poněkud netradičním. Všichni byli trpěliví a na všechno, včetně morseovky a logických úkolů, přišli. Nechyběla ani zábavná aplikace „Quiver“, která zaktivovala dětmi nakreslené vánoční baňky.