Přejeme Vám všem krásné léto

…spoustu úžasných zážitků, skvělé počasí a 2. 9. 2024 se na Vás všechny těšíme NA VIDĚNOU!