Příjmačky SŠ

V tuto chvíli nemáme žádné bližší informace o změnách v organizaci příjmaček na SŠ. Doporučujeme věnovat se přípravě, materiály můžete získat od vašich vyučujících.