Připomněli jsme si Den veteránů

Ozdobeni vlčími máky jsme si 11. 11. 2021 připomněli Den veteránů. Vzpomínkovou akci připravili pro své mladší spolužáky chlapci a děvčata z deváté třídy. V parku na návsi u pomníčku obětí první světové války dětem z páté a třetí třídy osvětlili význam tohoto památného dne. Mladší žáci pak k pomníku položili kytičky růží a poklonili se památce padlých. Během piety všichni zachovávali velmi důstojnou atmosféru. Ve třídě jsme pak pokračovali povídáním o nesmyslnosti válek a jejich katastrofálních následcích a o tom, jak důležité i náročné je chránit mír. Páťáci ve skupinkách i jednotlivě své pocity a nově nabyté informace nakonec zpracovali výtvarně.

Fotogalerie ZDE