Připomněli jsme si Den Země

Přírodovědnou soutěží pro nejmladší žáky jsme si na naší škole připomněli Den Země (22. dubna). A protože letos připadl na sobotu, byla hned v pondělí 24. dubna na chodbě prvního stupně připravena stanoviště, kde si smíšené dvojice prvňáků a druháků vyzkoušely, kolik toho vědí o rostlinách i zvířatech, lidském těle, třídění odpadů a dalších přírodě blízkých věcech.

Soutěž připravil a zorganizoval žákovský parlament. Naši parlamenťáci taktéž obsluhovali jednotlivá stanoviště a kontrolovali správnost odpovědí. Znalosti malých spolužáků je mnohdy velmi mile překvapily. Pro tři vítězné dvojice byly připraveny diplomy a všichni účastníci dostali sladkou odměnu.

Den Země je každoroční celosvětová událost zaměřená na ochranu životního prostředí.