PŘÍSLOVÍ V ANIMACI

Vytvořit pohyblivou animaci nebo rovnou celý film zabere hodiny, dny, měsíce práce. Zkusili jsme v rámci českého jazyka animovat česká přísloví – i přesto, že se u většiny žáků jednalo o první kontakt s animováním v aplikaci Procreate, některá přísloví jsou na první pohled jasná.

Zde malá nápověda v náhodném pořadí: Čas vyléčí všechny rány. Sejde z očí, sejde z mysli. Jablko nepadá daleko od stromu. Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. Bez práce nejsou koláče. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Bez peněz do hospody nelez. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Jako když hrách na stěnu hází. Běží jako by mu za patami hořelo.