Čtenářstvím k lepšímu učení žáků

období realizace

květen 2021 – květen 2022

Komplexní vzdělávací program zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti  v rozsahu 136 vyučovacích hodin; které jsou rozloženy průběžně do období 2021 – 2022.