EDU STEM

registrační číslo projektu

ATCZ220

období realizace

1. 11. 2019 – 31. 10. 2022

A

stránky projektu

Různými formami spolupráce přes hranice směřovat k zavádění novodobého vzdělávacího konceptu STEM (česky Věda, Technologie, Technické obory, Matematika) a napomoci tak k překonávání nepříznivé pozice příhraničních regionů a přispět k podpoře rozvoje území. Cíle projektu reagují také na potřebu zatraktivnění technických a přírodovědných oborů na všech stupních vzdělávání.