EVVO – Samá voda

registrační číslo projektu

473-02-018/22

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

67 000 Kč

období realizace

1. 9. 2022 – 30. 6. 2023

Kurz je určen pro žáky 2. stupně. Zprostředkuje žákům pohled na základní podmínku života na Zemi optikou několika vědních oborů. Žáci prozkoumají chemické a fyzikální vlastnosti povrchových vod, probádají z blízka a na vlastní kůži říční ekosystém a setkají se s obyvateli stojatých i tekoucích vod. Na toulkách podél Otavy budou pozorovat pozvolné proměny, kterými řeka modeluje okolí, odhalí význam vody pro krajinu i člověka a seznámí se s fenoménem povodní.

Cílem kurzu je umožnit žákům vyzkoušet si samostatně metody různých vědeckých disciplín, podpořit je při interpretaci zjištěných informací. Nedostatek vody, stejně jako nedostatek schopnosti samostatně přemýšlet, může být globální katastrofou.

Organizátorem kurzu bude Proud – envicentrum Podbranský mlýn v Horažďovicích.