Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I

registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367

období realizace

1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

A

stránky projektu

1. DEN S OBNOVITELNÝMI ZDROJI
Aktivita zaměřená na environmentální vzdělávání směřovaná na udržitelný rozvoj, využití obnovitelných zdrojů a podporu technického vzdělávání. Cílovou skupinou jsou žáci 7. až 9. tříd základních škol se záměrem pomoci vychovat generaci s výrazně lepším vztahem k využití obnovitelných zdrojů. Pro účastníky bude zajištěna doprava ze ZŠ a zpět včetně oběda a svačiny ve školní jídelně.
2. JAK TO CHODÍ NA PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE
Jednodenní aktivita pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ zaměřená na fyzikální pokusy, CNC stroje, grafické programy, 3D tisky, gravírovací a řezací laser – interaktivní program s plněním úkolů
3. DŘEVO, TRADIČNÍ MATERIÁL, PROMĚNY JEHO ZPRACOVÁNÍ
Jednodenní aktivita pro první stupeň ZŠ v návaznosti na učivo prvouky a přírodovědy, přednášky (přiměřené věkové kategorii), návštěva truhlářské dílny 19. století, 20. století a 21. století; vše s ohledem na bezpečnost a využívání herních prvků.