Impuls pro kariéru

A

stránky projektu

Asistenční poradenské centrum zabývající se rozvojem kariérového poradenství na školách, které propojuje studenty se zaměstnavateli.