Moderní vzdělávání v Cehnicích II

registrační číslo projektu

MSMT – 20781/2018-4

období realizace

01. 09. 2018 – 31. 08. 2020

A

stránky projektu

Projektové dny v MŠ, ZŠ a ŠD

Projketové dny mimo MŠ, ZŠ a ŠD

Personální obsazení: školní psycholog, školní asistent