Šablony III – moderní vzdělávání v Cehnicích

registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017083

období realizace

01. 09 2020 – 31. 08 2022

A

stránky projektu

Projektové dny v MŠ, ZŠ

Projektové dny mimo MŠ, ZŠ 

Personální obsazení: školní psycholog, školní asistent