My v tom Jihočechy nenecháme I

registrační číslo projektu

480-002/22

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

149 900 Kč

období realizace

1. 9. 2022 – 31. 1. 2023

Podpora je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let, v případě, že ke dni podání žádosti nemá žák ukončené středoškolské vzdělání.

Děti, resp. mládež, musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022.

Podpora bude poskytnuta na kompenzaci úhrad k zachování účasti na školních a mimoškolních aktivitách dětí a mládeže (sportovních, zájmových, aj.), na školní stravování, ubytování na internátech či ambulantní a terénní sociální služby.