Nástroje pro oživení a odolnost – Digitální učební pomůcky pro ZŠ

registrační číslo projektu

UZ 33087

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

129 000 Kč

období realizace

6. 5. 2022 – 31. 12. 2022

Účelem projektu je pořízení digitálních účebních pomůcek určených pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí.