Objevujeme, poznáváme, prožíváme!

registrační číslo projektu

SDO/OEZI/811/18, reg.č. 435-08-012/18

období realizace

19. – 21. 9. 2018

.Dotační program Jihočeského kraje pro rok 2018: Rozvoj venkova a krajiny – Ekologická výchova, vzdělání a osvěta – Cílená podpora EVVO ve školách

Záměrem je kontakt s přírodou. objevování jiného prostředí z pohledu environmentálního a přírodovědného včetně historických souvislostí. Obsahem projektu je pobyt v přírodě a badatelsky orientovaná výuka, při které žáci získají nové dovednosti a informace, které se naučí třídit, vyhodnocovat a používat pro další vzdělávání.

Pobytově – vzdělávací program se uskutečnil v Novohradských horách pro žáky 2.stupně