OP JAK – Moderní vzdělávání v Cehnicích

registrační číslo projektu

CZ.02.02.XX/00/22_002/0000856

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

1 303 703 Kč

období realizace

1. 9. 2022 – 31. 8. 2025