registrační číslo projektu

22_002/0000856-01

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

1 303 703 Kč

období realizace

1. 9. 2022 – 31. 8. 2025

Účelem dotace je:

  • zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
  • zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin