Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV.etapa)

registrační číslo projektu

MSMT – 27859/2018-1

období realizace

1. 1. 2019 – 30. 06. 2018

Uhrazení nákladů spojené s dopravou na plaveckůý stadion leden – červen 2019 pro 1. stupeň ZŠ.