Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VI. etapa)

registrační číslo projektu

MSMT – 38821/2019-1

období realizace

1. 9. 2019 – 31. 1.  2020

Uhrazení nákladů spojených s dopravou na plavecký stadion pro 1. stupeň ZŠ.