Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)

registrační číslo projektu

MSMT – 17741/2020-1

období realizace

Uhrazení nákladů spojených s dopravou na plavecký stadion pro 1. stupeň ZŠ.