Podpora vzdělávání v Základní a Mateřské škole Cehnice

registrační číslo projektu

období realizace

A

stránky projektu

Cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit podmínky

pro kvalitní vzdělávání: rovný přístup ke vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání.

Budou modernizovány 4 učebny, posílena vnitřní konektivita, zajištěna bezbariérovost

a zabezpečen vstup do budovy školy.