Podpora vzdělávání v Základní a Mateřské škole Cehnice

registrační číslo projektu

CZ.06.4.59./0.0/0.0/16_075/0014796

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

1 999 000 Kč

období realizace

1. 7. 2021 – 30. 9. 2021

Cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit podmínky

pro kvalitní vzdělávání: rovný přístup ke vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání.

Budou modernizovány 4 učebny, posílena vnitřní konektivita, zajištěna bezbariérovost

a zabezpečen vstup do budovy školy.