Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti

registrační číslo projektu

 CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000525

období realizace

1. 9. 2019 – 30. 9. 2021

A

stránky projektu

Projekt si klade za cíl vybudovat síť sdílení zkušeností mezi učiteli základních škol. Tím chce dosáhnout trvalého rozvoje pedagogických kompetencí zapojených učitelů a zvýšení kvality vzdělávání ve školách. Sítě škol budou fungovat okolo jednotlivých center, ve kterých budou realizována pravidelná setkávání. Rozvoj učitelů rovněž podpoří pravidelný systém vzdělávání. Projekt je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti v předmětech mimo tematickou oblast Jazyk a jazyková komunikace.

Realizátorem je Základní škola Dašice, okres Pardubice.