Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283SRP

období realizace

1.6.2018 – 30.11.2021

A

stránky projektu

Forma podpory v rámci systému intenzivní podpory:

  1. základní vzdělávací program pro širší vedení školy
  2. nástavbový vzdělávací program pro širší vedení školy na základě identifikovaných potřeb účastníka
  3. poradenská a konzultační podpora ze strany odborných pracovníků projektu
  4. individuální formy podpory
  5. bench learning
  6. manuály a vzorové dokumenty strategického řízení a plánování
  7. znalostní databáze projektu