Učíme se podnikavosti

registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000560

období realizace

1. 10. 2019 – 31. 12. 2020

A

stránky projektu

Cílem projektu je obecně zlepšit kvalitu vzdělávání v dané oblasti a zvýšit jeho schopnost podporovat konkurenceschopnost ekonomiky ČR. Tohoto cíle bude dosaženo vybudováním odborné platformy 42 center kolegiální podpory s kvalifikovanými pedagogickými pracovníky, kteří budou schopni efektivně sdílet a předávat své zkušenosti v oblasti podpory podnikavosti žáků základních škol. Jádrem projektu je tedy sdílení zkušeností mezi učiteli 1. a 2. stupně ZŠ s možností využívat praktické unikátní materiály vycházející z vědecky ověřených postupů a metod.