Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Cehnice, okres Strakonice (IROP 47)

registrační číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003746

období realizace

17. 6. 2016 – 28. 6. 2019

Cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích. Cíle bude dosaženo modernizací učebny přírodních věd, kreativního školního klubu, učebny digitálních technologií a zajištěním vnitřní konektivity školy.