Projekt “Krabice od bot 2020”

Naše škola se zúčastnila projektu „Krabice od bot aneb, děti darují dětem“. Tento projekt vznikl za podpory DIAKONIE Českobratrské církve evangelické. Tato akce měla za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. Radost těmto dětem zase udělají děti, kterým dospělí pomohou připravit či doplnit dle vlastního uvážení jejich krabici od bot. Děkujeme moc za podporu této akce, veliká účast pedagogického sboru ZŠ a MŠ a také rodičů.