PROVOZ ŠKOLY 4. 1. – 10. 1. 2021

Vážení rodiče,

nejprve mi dovolte, abych vám všem do roku 2021 popřála hodně sil, pevné zdraví i nervy a dostatek optimismu zvládnout nadcházející náročné období.

od pondělí 4. ledna. 2021 (zatím do 10. ledna 2021) je na základě krizového opatření Vlády ČR ze 23. 12. 2020 znovu omezena osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Provoz školy je tedy organizován takto:

1) Mateřská škola je v provozu bez omezení.

1) Základní škola v omezeném režimu:

  1. a 2. ročník:
  • výuka prezenčně,
  • obědy pro přihlášené,
  • ranní i odpolední družina zajištěna,
  • platí stávající hygienická opatření (roušky, větrání, atd.)

3. – 9. ročník:

  • výuka distančně přes Teams,
  • rozvrhy zveřejněné na webu a v Teams,
  • docházka povinná, omlouvání nepřítomnosti dle školního řádu do 3 dnů třídnímu učiteli,
  • obědy automaticky odhlášeny,

Vzhledem k tomu, že se blíží závěr 1. pololetí, nahlédněte prosím svým dětem přes rameno a zjistěte, v jakém stavu mají zadanou práci, co jim chybí a na čem je potřeba zapracovat, aby pololetní hodnocení byla podle jejich – a vašich – představ.

Letmým nahlédnutím do některých Zadání mám možnost vidět, že zdaleka ne všichni žáci především na druhém stupni pracovali opravdu pravidelně.

Neváhejte také kontaktovat jednotlivé pedagogy, pokud se potřebujete poradit či si ujasnit aktuální situaci.

K organizačním záležitostem sledujte Bakaláře, web a prostřednictvím svých dětí také Teams (především kanál Obecné v jednotlivých třídách).

Společná a včasná komunikace usnadní nadcházející týdny.

Děkuji,

Zuzana Drančáková
ředitelka školy