Prožili jsme den ve staré škole

O čtyřicet roků zpátky v čase jsme se vrátili ve čtvrtek 11. května, kdy jsme společně prožili Den ve staré škole. Byl to den bez mobilních telefonů, s velkou “procházecí” přestávkou, cvičným poplachem i branným závodem. Oblékli jsme se podle tehdejší módy a díky vzpomínkám členů pedagogického sboru i dobovým materiálům získaným ze vzdělávacího programu Jeden svět na školách, jsme se přenesli do 80. let minulého století a zažili (někteří znovu a někteří poprvé), jak to tenkrát ve škole vypadalo, jak se učilo i jaké byly vztahy mezi žáky a učiteli.

Děti na sebe vzaly podobu poslušných a vzorných žáků. Pochvalu si určitě zaslouží také za nasazení, s jakým se zúčastnily branného závodu, kde soutěžily v hodu granátem na cíl, štafetovém běhu a navigační i silové disciplíně. Projektový den jsme zakončili promítáním filmu Bota jménem Melichar, který se právě v jedné takové “staré” škole odehrává.