Prvňáčci poznávají svou školu

Jakmile jsme se s prvňáčky zabydleli ve třídě, vydali jsme se na prohlídku dalších prostor naší školy. Průzkumnou cestu jsme zahájili v ředitelně, kde nás přivítala paní ředitelka. Do její kanceláře jsme se sotva vešli.

Nakoukli jsme do sborovny, počítačové třídy, knihovny a naší malé tělocvičny. V některých třídách se děti pozdravily se svými sourozenci a kamarády. Tajemně se cítily ve 2. patře, kde jsou kabinety s pomůckami, které si také prohlédly. Ve škole už děti začínají být jako doma 🙂