Prvňáčci zazářili před svými rodiči

Je krásnou tradicí naší školy, že na konci školního roku si prvňáčci připraví pro své rodiče představení “Slavnost Slabikáře”, na kterém ukáží, co vše se za svůj první školní rok naučili.

Ani moji žáčci nebyli výjimkou. Pro rodiče jsme připravili krátký film “První třída za námi, zbývá už jen 8 let.” Ukázali jsme, jak krásně čteme, počítáme, ale i ovládáme témata astrologická a přírodovědná. Nakonec žáčci prokázali i vynikající znalost anglického jazyka. Věřím tomu, že všichni byli nadšení.

Svým žáčkům moc děkuji za krásný zážitek!

Alena Baníková