Roušky od 10. 9. 2020

Vážení rodiče, žáci, kolegové,

n‍a základě dnes zveřejněného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a s platností od čtvrtka 10. 9. 2020 máme povinnost nosit roušku ve všech společných prostorech základní školy (především chodby a záchody). V příloze naleznete text celého Mimořádného opatření.
Rodiče – vybavte prosím své děti ROUŠKOU a SÁČKEM NA ODLOŽENÍ ROUŠKY. 
Kolegové – zajistěte si prosím roušky pro sebe.

Prosím zajistěte si roušky v maximální možné míře, ve škole máme k dispozici jen velmi omezený počet.

V‍stup do budovy školy je od 10. 9. 2020 povolen pouze v roušce!
Mimořádné opatření je v platnosti do odvolání, více informací najdete také na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

D‍ěkuji, 

Zuzana Drančáková
ř‍editelka školy