Rybářská olympiáda Vodňany

VODŇANSKÁ OLYMPIÁDA
Po úspěšném školním kole rybářské soutěže postoupil Petr Velíšek, žák ZŠ Cehnice, na krajské kolo. Tam na něj čekaly disciplíny z oblasti určování ryb, poznávání vodních organismů, teoretických znalostí nebo samotné chytání ryb. Děkujeme Petrovi za účast a gratulujeme k postupu do krajského kola!