Rybník Mešník

Klima stezka aneb Putování panoše se žabkou

Projekt žáků ZŠ Cehnice

7. stanoviště

interaktivní mapa: KLIMA STEZKA

Putování panoše se žabkou – Rybník Mešník

Žába s panošem došli k rybníku za vsí. Žába si vyskočila na kámen a panoš se posadil na lavičku.
,,Tady ti, panoši, povím o tom, jaký důležitý význam mají rybníky pro naši oblast,” začala žába.
„To jsem zvědav, žábo, co mi povíš. Rybníky jsme stavěli už v mojí době. Hlavně kvůli rybám, ale také byly u mlýnů a pil.“ pověděl žábě panoš.
„Přesně kvák, tedy přesně tak.“ potvrdila žába a pokračovala.
„Rybníky také pomáhají při povodních a zadržují vodu v krajině v období sucha. Na konci 18. století, kdy docházelo k prokopání hrází a změně rybníků na políčka, jich v naší krajině mnoho zmizelo. Ach jo,” povzdechla si žába.
„A minulý režim malým rybníčkům také nepřál. V posledních letech se však situace začíná trochu obracet, při budování rybníků se klade také důraz na jejich přírodní úlohu. Nově vytvořené rybníky jsou tak trochu přípravou na změnu podnebí, o které jsem Ti říkala na začátku.“
Z rybníku se ozvalo zakvákání. Žába odpověděla a přestala si panoše všímat.
Po chvíli se znovu žába obrátila na panoše a zase lidskou řečí pokračuje v povídání: „A tento náš rybník Mešník je součástí soustavy, do kterých patří i dalších 11 rybníků, které jsou napájeny drobnými vodními toky v území. Přebytečná voda z této soustavy vtéká do Zorkovického potoka, který se vlévá za obcí Čejetice do řeky Otavy. Tato rybniční soustava má plochu téměř 70ha.“
,,No tedy, to bude asi docela velké,” odvětil panoš.
„Před léty, když hodně zapršelo a byla velká voda, spláchlo to stejdu skokana až do Otavy. Už jsme si mysleli, že se nevrátí, ale na jaře přiskákal nazpátek a vyprávěl, kudy vede vodní cesta do Čejetic. Kvák. Že prý jsou tam dva rybníky, které se jmenují podobně „Starý rybník“, a tak málem zabloudil. A prý je tam spousta kaprů a žabího příbuzenstva.“

Koukej a vzpomínej

před a po