Screeningové testování 8. a 15. 11.

Vážení rodiče,

v dnech pondělí 8. a pondělí 15. listopadu 2021 proběhne v naší škole screeningové testování ve stejném režimu jako během září.

Žáci budou otestováni po příchodu do školy v úvodu 1. vyučovací hodiny (příp. po příchodu do družiny).

Testováni nebudou žáci:

  • kteří doloží / již doložili, že byli očkováni a uplynulo 14 dní od ukončeného očkovacího schématu
  • kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 180 dní od zjištění pozitivity
  • kteří, doloží, že absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvovali nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Žáci, kteří budou během 8. a 15. listopadu nepřítomni, budou otestování první den přítomnosti ve výuce.

Více informací ke screeningovému testování naleznete zde:
https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/

 

I nadále platí, že roušky / respirátory jsou povinné ve společných prostorech školy.

 

I když si všichni přejeme, abychom i v následujících týdnech zůstali jen v režimu prezenční výuky, v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací pracujeme i s možným scénářem karantény pro třídu / třídy.

 

V této souvislosti:

  • informace k aktuální situaci ve třídách s vámi vždy budou komunikovat třídní učitelé.
  • informace o případných úpravách v organizaci výuky budeme komunikovat přes Bakaláře a dále prostřednictvím třídních učitelů.
  • v pátek 5. listopadu odpoledne na webových stránkách školy zveřejníme stručný infomanuál shrnující vše pro vás podstatné a potřebné k distanční výuce (zápůjčky techniky, využívání Teams, atd..)
  • třídní učitele je důležité průběžně informovat o případné potřebě zápůjčky výpočetní techniky v situaci karantény a distanční výuky

Děkuji,

Zuzana Drančáková
ředitelka školy