Šesťáci zamířili od středověkých hradeb ke hře s laserem

Po stopách středověku se v královském městě Písku vydala šestá třída. V někdejším sídle Prácheňského kraje jsme absolvovali komentovanou prohlídku historického jádra města.

Přes kamenný most, který je jedním z nejstarších svého druhu v Evropě, jsme zamířili kolem pozůstatků královského hradu a městského opevnění k věži zvané Baba. Odtud pak skrz parkány a někdejší Putimskou bránu do centra města. Klikatými středověkými uličkami jsme došli na Bakaláře k děkanskému kostelu a pak na Velké náměstí ke kostelu Povýšení sv. Kříže. Cestou jsme pozorovali domovní znamení. Písek měl to štěstí, že se jich na fasádách domů dodnes zachovalo několik desítek.

Po náročném historickém exkurzu bylo třeba přesunout se zpátky v čase do moderní doby. K tomu jsme využili prostředí písecké laser areny, kde si šesťáci vyzkoušeli své strategicko-taktické schopnosti a pěkně se vyřádili.