Škola udržitelného rozvoje aneb Jak to letos celé začalo….

Co všechno už máme za sebou, by vydalo na několik samostatných článků, ale zkusíme to dát do jednoho a stručně. Vše ukážeme především pomocí fotek, které jsme použili do prezentace naší práce.

I letos jsem zapojeni do projektu, a díky místně zakotvenému učení se snažíme lépe poznávat své okolí a vymýšlet “něco užitečného”.

Již loni osmáci díky hře “Podnebín” poznali spoustu méně i více účinných klimatických opatření. Velký údiv přišel, když většina z nich zjistila, jak blízko se spousta účinných opatření v Cehnicích nachází. A už se zrodil plán. Seznámit s těmito opatřeními i ostatní.

Jak to celé letos začalo? Nejdříve jsme se snažili dobře poznat své okolí a zapojit do činnosti i sedmáky, kteří si zahráli hru “Podnebín” a začali pracovat na vytvoření klima mapy Cehnic. Osmáci si s Evou Bínovou (lektorkou budějovického ekocentra Cassiopeia) během projektového dne zopakovali příčiny a dopady klimatické změny. Dále si vyzkoušeli rolovou a simulační hru (Klimatickou konferenci ) zaměřenou na spolupráci, důležitost správné komunikace a rozhodování . Pak už jen spojit práci sedmáků a osmáků dohromady a vznikl plán, tedy plánek smile, naší budoucí stezky.

O veškeré naší práci osmáků a sedmáků informovaly Kristýnka a Maruška ostatní zapojené školy na sdílecím online setkání a nebály se odpovídat ani na „ všetečné“ otázky realizátorek projektu.

Velké poděkování patří hlavně holkám a Davidovi, kteří jsou hlavními leadery projektu cool