Škola volá

I letos škola „zavolala“ předškoláky a tedy budoucí prvňáčky, aby si přišli školu vyzkoušet nanečisto. Na pomoc si děti vzaly rodiče, kteří jim mohli během jejich práce poradit. Ale nebylo potřeba. Děti byly moc šikovné. Vyráběly, recitovaly, cvičily a kreslily moc pěkně.

Hezky jsme si společně s dětmi i s rodiči užili dvě odpoledne. Děti si odnesly první školní zážitky a rodiče informace k nadcházejícímu školnímu roku.

Moc se na nové prvňáčky těšíme!

 

Jana Grufíková