Škola udržitelného rozvoje Jihočeského kraje 1. stupně pro období 2020 -2022

Toto ocenění získala naše škola jako jedna z 16 škol Jihočeského kraje. Jedná se o nejvyšší možné ocenění v soutěži Klubu ekologické výchovy (KEV). Zúročila se tak naše dlouholetá práce v oblasti ekologické výchovy.

Tento titul KEV propůjčuje školám, které svým přístupem k životnímu prostředí napomáhají naplňovat principy trvale udržitelného rozvoje.

Do našich aktivit můžeme zahrnout různé projektové dny a účast i na dlouhodobých projektech týkající se změn klimatu a trvale udržitelného rozvoje, různé exkurze a pobyty dětí v ekologických centrech, učení venku, péči o přírodní zahradu a vermikompostér, spolupráci s dalšími ekologickými organizacemi, např. Proud Horažďovice, Cassiopeia České Budějovice, ECČB České Budějovice atd.

Kritéria:

  • dlouhodobé (5 a více let) zkušenosti s komplexní realizací environmentální výchovy / udržitelného rozvoje, ve které jsou zapojeni téměř všichni pedagogové školy,
  • kvalifikovaný koordinátor environmentální výchovy / udržitelného rozvoje (absolvent specializačního studia), který se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologie, ŽP, managementu environmentální výchovy a udržitelného rozvoje (EV/UR)
  • zpracován dlouhodobý (na 3-5 let) i krátkodobý (na jeden školní rok) školní program EV/UR.
  • škola realizuje programy k EV/VUR v průběhu školního roku a zapojuje do svých aktivit i veřejnost.

Mgr. Šárka Koštelová