Školní výlet Terezín

TEREZÍNSKÉ GHETTO
Žáci sedmého ročníku si letos vybrali Terezín jako cíl svého školního výletu, na který vyrazili 20. června. Po dlouhé cestě pak navštívili Muzeum Ghetta, Magdeburské kasárny, Malou pevnost a další expozice, které nabízejí pohled jednak do historie vzniku terezínské pevnosti, jednak do těžkého období druhé světové války. Je důležité si připomínat i tyto události a Terezín je mapuje s pietou.