Slavnosti slabikáře

Ve čtvrtek 16. 6. v 16:00 se v cehnickém Informačním centru po covidové přestávce uskutečnily Slavnosti slabikáře. Během hodinového pásma cehničtí prvňáčci dostali příležitost ukázat svým rodinám, kolik se toho zvládli za svůj první školní rok naučit. Kromě čtení nechybělo též několik básniček, představení v angličtině i miniaturní matematika v podobě číselné řady. Na závěr všech 15 prvňáčků obdrželo knihu Kouzelná třída a Pamětní list na připomínku jejich první rytířské výpravy za získáním čtenářských a dalších dovedností.