Sopky pod vodou?

Ano. Koukli jsme na nějaká videa, že opravdu existují. A tak jsme si ji zkusili sami udělat. Dnes jsme zkoušeli pracovat i podle instrukcí, připravit si zapsané pomůcky a pak se držet jednotlivých zapsaných bodů a postupovat podle jednotlivých kroků. A už to opět soptí.