Soustřeď se a odhaduj

Soustřeď se a odhaduj. Venku jsme využili nasbíraných klacků a větviček, na kterých jsme si zopakovali těžiště a nejen to. Vyzkoušeli jsme si svůj odhad vzdálenosti. Jak dlouhý je klacek, jak velký je jeden metr, co to je metr čtvereční. Co vše vytvořím? Čtverec, obdélník, trojúhelník, jehlan, krychle,…. Kolik kamínků váží půl kila a kolik musím nasbírat do kila? Dokážu porovnat různě těžké předměty? Umím správně odhadnout čas? Jak je asi dlouhá minuta nebo dvě:-)