Stanovení úplaty

Stanovení úplaty

Sep 1, 2019 | Aktuality | 0 comments

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji  pro školní rok 2019/ 2020

 

Výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině:

 • na částku 100 Kč měsíčně, 500 Kč za pololetí
 • částka je splatná školní on line pokladnou 15.10.2019  a  15.3.2020

 Za zájmový kroužek:

 • keramika, cizí jazyk: 500 Kč  na  pololetí
 • ostatní kroužky: 100 – 300 Kč  na  pololetí (dle frekvence a náročnosti na pomůcky)

Výši úplaty za předškolní vzdělávání:

 • na částku 500 Kč měsíčně
 • částky jsou splatné do 15. dne v měsíci, hradí se školní on line pokladnou
 • úplatu platí rodiče za všechny děti zapsané k 1. 9. 2019
 • předškolní děti neplatí poslední rok školní docházky, ani děti po odkladu
 • nezaplacení úplaty za vzdělávání může být důvodem ukončení docházky z důvodu narušování režimu školy

Ceny školního stravování

– zajišťuje školní jídelna – vývařovna při ZŠ a MŠ Cehnice

 •  do 6 let              oběd  19  Kč   svačina   9 Kč       přesnídávka 9 Kč        celkem 37 Kč
 • 7  let po odkl.    oběd  24 Kč   svačina   9 Kč       přesnídávka 9 Kč        celkem 42 Kč
 • 7-10 let               oběd  24 Kč
 • 11-14 let              oběd  28 Kč
 • 15 let a více        oběd  30 Kč

Informace ohledně obědů  na tel. čísle 725 804 544 (p. Marie Pertáková)

 

V Cehnicích  dne  21.5.2019                       Mgr. Zuzana Drančáková, ředitelka školy

 

Ke stažení jako PDF dokument:

2019-2020 Stanovení úplaty