Testujeme školní “boty”

Několik hodiny angličtiny jsme si obohatili drobným programováním a oprášili ozoboty a též bee-bota. Na kroužku anglická laboratoř jsme zjišťovali, jak vlastně ozobot funguje – jaké barvy zvládne “přečíst” a podle jakých barevných kódů se umí orientovat. Někteří pro něj dokonce vymysleli své vlastní, zcela originální trasy, jiní se nechali zavést k různým cvičením ukrytým v QR kódech. Trochu snazší domluva pak byla s bee-botem, robotickou včelkou, která si na rozdíl od barevných kódů vystačí se šipkami. S bee-botem jsme se na kroužku učili abecedu a hláskování, se čtvrťáky třeba slovíčka na téma clothes, přičemž jejich úkolem bylo naprogramovat bee-bota tak, aby je zavedl na jimi vybrané stanoviště.